Chính Sách Riêng Tư

Chào mừng bạn đến với website VUTBAY.vn nơi khám phá những hành trình thú vị. Khi bạn ghé qua website của chúng tôi và đọc các thông tin trên website này, chúng tôi tin rằng tất cả thông tin cá nhân của bạn đã được bảo vệ. Những thông tin này có thể được lưu lại và dùng cho việc trao đổi văn hóa, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn.
Vì vậy, xin bạn vui lòng hãy bỏ ra ít phút đọc những Chính Sách Riêng Tư này, để hiểu rằng thông tin của bạn được bảo vệ như thế nào và Biện Pháp cụ thể mà VUTBAY.vn áp dụng để bảo vệ thông tin của bạn.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ phụ thuộc vào tình huống thu thập và loại dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Ví dụ, khi bạn yêu cầu chúng tôi sắp xếp hành trình của một Tour nào đó, chúng tôi cần thu thập những thông tin chi tiết như Tên, Địa Chỉ, Số Điện Thoại, Email, Ngày Khởi Hành, Số Lượng Hành Khách.... Hoặc chúng tôi sẽ lưu email của bạn trong phần đăng ký nhận tin khuyến mãi của VUTBAY.vn. Theo yêu cầu của pháp luật, để có được sự chấp thuận của bạn về thu thập thông tin, Chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đã đồng ý về việc thu thập thông tin cung cấp cho chúng tôi để phù hợp với Tuyên Bố này, trừ khi bạn đưa thông tin cho chúng tôi theo cách khác.

Chúng tôi thu thập thông tin như thế nào?

Chúng tôi có thể lấy thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt tour với chúng tôi qua điện thoại, qua email, khi bạn đặt tour trên website VUTBAY.vn, ghé thăm website của chúng tôi, hoặc ngay cả khi bạn liên hệ với chúng tôi qua website. Cũng có thể chúng tôi sưu tập thông tin trực tiếp từ bạn, cũng có thể là trong một số dịp chúng tôi lấy thông tin của bạn từ bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi thường sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc, trao đổi hoặc xử lý các chương trình tour có trong hệ thống của chúng tôi hoặc qua các giao dịch khác.

Một vài thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được thì rất cần thiết cho chúng ta để xác định được ai là người đang sử dụng dịch vụ. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được giúp chúng tôi đến với hồ sơ những người đang sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và những gì lợi ích cho họ.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Chúng tôi có thể sẽ phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba, ví dụ như những dịch vụ vé xe, vé tàu, vé máy bay, du thuyền đi kèm trong tour của bạn.

Chúng tôi có thể thuê một bên thứ ba thực hiện các dịch vụ cho chúng ta trong đó bao gồm các bên xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi đang giữ. Ví dụ, hiện nay chúng tôi đang thuê các bên thứ ba như:

- Bên cung cấp dịch vụ email và xử lý email

- Bên cung cấp các dich vụ chuyển tiền điện tử, xử lý tài khoản thẻ tín dụng và các dịch vụ liên quan...

- Bên cung cấp vé tàu, vé máy bay, vé xe, du thuyền...

Trong những tình huống này, chúng tôi nghiêm cấm bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn, ngoại trừ các mục đích cụ thể mà chúng tôi cung cấp.

Khác với lý do ở trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, trừ phi việc tiết lộ hoặc là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật, hợp lý cần thiết để thực thi luật pháp hoặc cần thiết điều tra một hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

VUTBAY.vn sử dụng Secure Socket Layer (SSL), phần mềm bảo vệ thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ, không bán, không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trên VUTBAY.vn dù với nguyên nhân hay mục đích thương mại, điều đó sẽ vi phạm đến những kam kết giữa chúng tôi và bạn thuộc Chính Sách Bảo Mật của VUTBAY.vn

Lưu ý: Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng trên VUTBAY.vn chỉ được áp dụng tên VUTBAY.vn, nó không bao gồm hoặc liên quan đến bên thứ ba khác, những người có quảng cáo hoặc liên kết với VUTBAY.vn. Chúng tôi đề nghị quý khách hàng tham khảo và phân biệt sự khác biệt trong Chính Sách Bảo Mật khách hàng của trang web này.